Modern Telangana History

modern telangana history

Jagityal Jaitra Yatra

Jagityal Jaitra Yatra – జగిత్యాల జైత్రయాత్ర 1978 సెప్టెంబర్ 7

తెలంగాణ విప్లవోద్యమ చరిత్రలో ముఖ్యమైన ఘట్టం తెలంగాణ విప్లవోద్యమ చరిత్రకు సంబంధించిన ప్రస్తావన వస్తే ‘జగిత్యాల జైత్రయాత్ర’ గుర్తుకు తెచ్చుకోవల్సిందే. ఈ ప్రాంతంలో విప్లవోద్యమాలకు ఆ జైత్రయాత్రే నాంది పలికింది. ఎలాంటి సమాచార వ్యవస్థలు అందుబాటులో లేని కాలంలో, కేవలం మాటల ద్వారా విషయం తెలుసుకొని లక్షలాది మంది ఒకే చోటుకు చేరిన రోజు. సరిగ్గా 1978 సెప్టెంబర్ 9న రైతు కూలీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన భారీ బహిరంగ సభ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.  Facts About …

Jagityal Jaitra Yatra – జగిత్యాల జైత్రయాత్ర 1978 సెప్టెంబర్ 7 Read More »

TS Gurukulam Notification 2023 – How To Apply For 9231 Vacancies

The Telangana state government has released encouraging news for unemployed candidates. The officials of the Telangana Residential Educational Institutions Recruitment Board (TREI-RB) have recently made an announcement of 9231 job vacancies. This is an excellent opportunity for eligible job seekers to secure a government job. The TS Gurukulam Notification 2023 includes various posts, mainly in …

TS Gurukulam Notification 2023 – How To Apply For 9231 Vacancies Read More »